Loading...

Vat-met-gevaarlijke-stoffen.jpg

BEWUSTWORDING

Medewerkers die bij de behandeling of het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn volgens de ADR vervoersvoorschriften en DGR verplicht minimaal een bewustwording of bewustmaking gevaarlijke stoffen te volgen, de zogenaamde functie specifieke bewustwording gevaarlijke stoffen. Elke onderneming draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze opleiding voor haar medewerkers te verzorgen.

Medewerkers van bedrijven en instellingen, die bij transport in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, zijn verplicht minimaal een ADR-bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen te volgen. Dit staat beschreven in het ADR. Het kan zijn dat uw werknemers gebruik kunnen maken van bepaalde ADR-vrijstellingen en de 1000 punten regeling en tabel. Elke onderneming draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het opleiden van haar medewerkers, maar ook uitzendkrachten. U kunt de opleiding uitbesteden door gebruik te maken van de gevaarlijke stoffen opleidingen van Dangerous Goods Online, door SDX gefaciliteerd.

De opleidingen voldoen aan alle wettelijke eisen, in overeenstemming met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).