Loading...

ADR OPLEIDING 

Medewerkers die bij de behandeling of het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn volgens de ADR 1.3 vervoersvoorschriften en DGR 1.5 verplicht minimaal een bewustwording of bewustmaking gevaarlijke stoffen te volgen, de zogenaamde functie-specifieke bewustwording gevaarlijke stoffen. Elke onderneming draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze opleiding voor haar medewerkers te verzorgen.

U kunt de bewustwording gevaarlijke stoffen uitbesteden door gebruik te maken van de opleiding die SDX Consultancy aanbiedt. Elke opleiding voldoet aan de wettelijke voorschriften en u wordt geïnstrueerd door een ervaren docent.

Er zijn specifieke mogelijkheden voor het volgen van de bewustwording gevaarlijke stoffen, per modaliteit: weg, rail, binnenvaart, zee en lucht. Op verzoek kan de opleiding op eigen locatie of een centraal gelegen punt worden georganiseerd onder Corona richtlijn. Daarnaast is het mogelijk een gerichte functie-specifieke bewustwording op maat te maken, voor uw eigen branche. Bijvoorbeeld voor het transport, chemische en medische sector. Op afstand trainingen te geven via online-seminars of awareness is een nieuwe mogelijkheid vanaf januari 2021.

Medewerkers dienen elke twee jaar de ADR-opleiding of bewustwording gevaarlijke stoffen te volgen. Het ADR of IATA-certificaat dat zij ontvangen is twee jaar geldig en erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

jerrycan gevaarlijke stoffen

Medewerkers van bedrijven en instellingen, die bij transport in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zijn verplicht minimaal een ADR-bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen te volgen. Dit staat beschreven in het ADR 1.3. Het kan zijn dat uw werknemers gebruik kunnen maken van bepaalde ADR-vrijstellingen en de 1000 punten regeling en tabel. Deze verplichting geldt al vanaf 1 juli 2011. Elke onderneming draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het opleiden van haar medewerkers, maar ook uitzendkrachten. U kunt de opleiding uitbesteden door gebruik te maken van de gevaarlijke stoffen opleiding die door SDX Consultancy BV wordt verzorgd.

De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen in overeenstemming met Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS): ADR 2021 en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).