Veiligheidsadviseur ADR

Elke onderneming die boven de 1000 punten tabel gevaarlijke stoffen over de weg vervoert, of werkzaamheden uitvoert die hiermee samenhangen zoals verpakken, beladen, vullen of lossen, moet een ADR veiligheidsadviseur benoemen volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS/VLG) en het ADR 2019-2021.

De ADR veiligheidsadviseur is expert op het gebied van de voorschriften voor het transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur adviseert de onderneming bij het behandelen en vervoeren van gevaarlijke stoffen en stelt een verplicht jaarverslag op. In bepaalde gevallen moet de onderneming naast het verplichte jaarverslag ook een verplicht beveiligingsplan hebben. 

In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur kan de onderneming ook een externe ADR veiligheidsadviseur inhuren. SDX Consultancy BV kan hierin voorzien op professionele wijze. Onze veiligheidsadviseurs informeren u optimaal en volledig op de hoogte van de bestaande voorschriften en de komende wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ook voor een audit kunt u terecht.

Graag maken wij tijd voor u vrij om u zo goed mogelijk te informeren! U kunt ook de veiligheidsadviseur brochure raadplegen voor meer informatie, of direct contact met ons opnemen.

 

          Klasse 2 etiket     Klasse 6 etiket     Klasse 7 etiket