Loading...

100-procent-elektrisch-transport-.jpg

DUURZAAM ONDERNEMEN

SDX BV is een Duurzame Leverancier. De duurzame leveranciers op het Duurzame Leverancier platform zijn organisaties die veilig en verantwoord zaken willen doen. SDX BV ondersteunt bedrijven, klanten en leveranciers bij de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.

Energiereductie
Duurzaam ondernemen begint bij energiereductie, het belangrijkste dat een organisatie kan doen. Het energieverbruik reduceren betekent minder belasting voor het milieu. SDX is op verschillende manieren actief met het terugdringen van haar energieverbruik. Op de MVO-pagina staat een uitgebreide toelichting over hoe wij energie reduceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Droogijs uit gerecycled CO2-gas
Het droogijs dat SDX gebruikt wordt uitsluitend geproduceerd uit gerecycled CO2-gas. Droogijs is een restproduct uit een chemische bewerking dat beschikt over goede koel- en vries-eigenschappen, zonder dat er een energiebron nodig is. Doorgaans wordt dit product beschouwd als afval, wij gebruiken droogijs echter ter vervanging van energie verbruikende middelen als koelunits en koel- en diepvries auto's.

E-mobiliteit
De vraagstukken rondom mobiliteit staan de afgelopen jaren steeds hoger op de economische en maatschappelijke agenda. Steden slibben dicht en worden steeds vaker autoluw, de bereikbaarheid staat onder druk en de wens om mobiliteit duurzamer te maken neemt toe.

Micromobiliteit, inzet van e-scooters en/of e-bikes, draagt bij aan de oplossing van deze problematiek. Deze voertuigen zijn immers flexibel en dus uitstekend inzetbaar in de volle steden. Ze nemen daarnaast minder plek in en zijn aanzienlijk schoner dan de vervuilende benzine en diesel voertuigen. Anno 2021 is er geïnvesteerd in nieuwe e-scooters.

Anno 2022 is ons eigen wagenpark volledig elektrisch. Naast e-scooters zijn de bestelauto's van SDX ook volledig elektrisch. Alle elektrische voertuigen worden opgeladen via zonnepanelen.

100% Klimaatcompensatie op onze vestigingen
Klimaatcompensatie is het compenseren of neutraliseren van de CO2-uitstoot. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van brandstoffen of energie komt er extra CO2 in de lucht. Als logistiek dienstverlener beseffen wij ons dat de CO2-uitstoot aanzienlijk is en het daarom een uitdaging is dit volledig te compenseren, bijvoorbeeld als het gaat om vervoer over de weg en door de lucht. Dit neemt niet weg dat er altijd mogelijkheden zijn om energieverbruik te compenseren, zoals het energieverbruik op onze vestigingen. Een voorbeeld is dat wij hebben geïnvesteerd in nieuwe computersystemen om efficiënter te kunnen werken op kantoor, meer service te kunnen bieden aan onze klanten en de uitstoot van kooldioxide te verminderen. Daarnaast hebben wij onderstaande investeringen gedaan om aan de 100% klimaatcompensatie te kunnen voldoen op onze vestigingen.

Zonnepanelen

In De Meern zijn 20 zonnepanelen van 280 Watt-vermogen geïnstalleerd en op de opslaglocatie in IJsselstein 44 zonnepanelen van 250 Watt, met een totale zonne-energie opbrengst van 17.000 kWh per jaar. Door deze investering werken wij op onze vestigingen 100% CO2-neutraal vanaf 2012. Een volgende stap in het verduurzamen van onze organisatie en het tegengaan van klimaatverandering. Begin 2016 is geïnvesteerd in een automatische besparing op verbruik van energie op verlichting en kantoormachines.

WindVangers

SDX heeft 113 WindVangers aangekocht voor Landzigt 42 in De Meern. Met deze WindVangers zijn wij betrokken bij onze eigen windenergie opwekking. Ieder jaar wordt er minimaal 125 kWh per WindVanger aan energie opgewekt.

RTL DOE MAAR DUURZAAM 

Doe Maar Duurzaam, een programma van RTL, heeft bij ons een uitzending gemaakt om te kijken hoe wij bedrijven helpen met nieuwe en slimme verpakkingsoplossingen. Hier gaat het om verpakkingen en overige oplossingen die beter zijn voor het milieu.

U kunt de uitzending van Doe Maar Duurzaam via deze link bekijken op het YouTube kanaal van Doe maar Duurzaam.