AVG privacy verklaring SDX BV

Privacyverklaring SDX BV

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT SDX BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SDX BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een online formulier op de website aan SDX BV verstrekt.

SDX BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

WAAROM SDX BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT SDX BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan SDX BV uw persoonsgegevens gebruiken vanwege het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, in de meeste gevallen een dienstverlening of het leveren van een product.

HOE LANG SDX BV UW GEGEVENS BEWAART SDX BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt (is dit realistisch? Regelmatig gegevens wissen?).

DELEN MET ANDEREN SDX BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van SDX BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres (kun je ook uitsluiten in Analytics. Als je alles goed instelt hoef je geen toestemming te vragen voor cookies van Analytics, maar dan moet alles anoniem zijn, dus ook het IP adres!) van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt (voor Analytics?). Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SDX BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk anoniem gemaakt en/of anoniem verwerkt (aanpassen in Analytics?, zoals IP adressen?) en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS SDX BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. SDX BV maakt geen gebruik van andere diensten van Google, zoals Google AdWords en DoubleClick. De ontvangen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (link maken) voor meer informatie. U kunt hier ook het privacybeleid van Google Analytics lezen. (link maken) en (plus: verwerkersovereenkomst sluiten met Google, dit kan op de site van Google) Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan SDX BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SDX BV heeft hier geen invloed op. SDX BV heeft Google geen toestemming gegeven om via SDX BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten (goed instellen, zodat we geen gegevens delen met Google, dit moet namelijk als zodanig worden ingesteld!). SDX BV heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens voor het analyseren van onze website vindt dus plaats via een derde partij, in dit geval Google, waarmee wij afspraken hebben gemaakt over het verwerken van gegevens door middel van de bewerkersovereenkomst.

COOKIES? NIEUWSBRIEVEN? SOCIAL MEDIA? GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sdx.nl (link maken). SDX BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (dit is de wettelijke termijn waarbinnen moet zijn gehandeld), op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

SDX BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SDX BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens af te grendelen, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SDX BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SDX BV op via info@sdx.nl. Het internetadres www.sdx.nl is een website van SDX BV. SDX BV is als volgt te bereiken:

Postadres: SDX BV t.a.v. Pim van der Greft Landzigt 42 3454 PE, De Meern Vestigingsadres: SDX BV t.a.v. Pim van der Greft Landzigt 42 3454 PE, De Meern Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32076880 Telefoon: 030 - 241 01 06 E-mailadres: info@sdx.nl – t.a.v. Pim van der Greft