Coronavirus

Calamiteiten plan: Klasse 6.2 Infectueuze stoffen: Coronavirus

 

Aantal patiënten met nieuw coronavirus 

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels duizenden patiënten zijn in China. Ook zijn er enkele tientallen mensen overleden als gevolg van het virus. De meeste patiënten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk is het nieuwe coronavirus gevonden bij enkele reizigers die allemaal kort daarvoor in Wuhan waren geweest. Officiële cijfers over het aantal patiënten worden bijgehouden door ECDC en WHO.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. 

Besmettelijkheid 

De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie momenteel in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid. Tot die tijd zijn landen heel alert.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe zien we in landen buiten China geen verdere verspreiding van het virus.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center testen beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand het virus heeft. Ook zijn er natuurlijk protocollen waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden. 

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen. 
Mensen die uit de regio Wuhan komen en longklachten hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de huisarts. Geef dan ook aan wanneer je de regio Wuhan bezocht hebt.

 Laatste update: 28 januari 

Wanneer moet ik mijn handen wassen?

Was je handen in ieder geval: 
• als je handen vuil zijn; 
• voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees. 
• na een toiletbezoek; 
• na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!) 
• na het snuiten van de neus; 
• na het buitenspelen; 
• na het verschonen van een kind; 
• na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren; 
• na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.

Hoe moet ik mijn handen wassen?

Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen: 
• Maak je handen goed nat. 
• Neem wat vloeibare zeep uit een pompje. 
• Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. 
• Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. 
• Wrijf ook tussen de vingers. 
• Neem ook de polsen mee. 
• Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. 
• Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers. 

Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op de handdoek komen. Doe stoffen handdoeken regelmatig in de was. 


Bron: RIVM