Droogijs kopen

Wilt u direct droogijs kopen of bestellen? Dit is mogelijk bij SDX, wij hebben standaard droogijs op voorraad. Daarnaast is het ook mogelijk een bijpassende droogijsverpakking te kopen, wij hebben een ruim assortoment polystyreen verpakkingen van 5 t/m 85 liter inhoud.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor verschillende toepassingen. Droogijs kan onder andere worden gebruikt voor:

  • Het conditioneren van zendingen of producten tijdens transport, bijvoorbeeld voor de medische en levensmiddelen industrie. Droogijs wordt in dit geval meestal gebruikt om producten gevroren te houden, maar droogijs kan ook worden gebruikt als koelmiddel. Droogijs heeft verschillende voordelen, zoals: het behalen van lage temperaturen (droogijs heeft een constante temperatuur van -79 graden Celsius) en behoud van een product of inhoud van een zending (droogijs gaat direct over in gas door sublimatie, er is dus geen invloed van vocht zoals bij nat-ijs).
  • Het creëren van rook voor bij een bruiloft of ander feest, of voor een fotoshoot of beeldopname zoals televisieopnames. De rookmachines die veelal worden gebruikt produceren de rook door het toevoegen van droogijs.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies (bijvoorbeeld advies over het type droogijs korrel of de grootte van droogijs pellets en de hoeveelheid droogijs dat nodig is per toepassing) of direct droogijs kopen.

Graag het verzoek om even van te voren te laten weten als u langskomt, zeker als het gaat om grotere hoeveelheden droogijs. In verband met de voorraad stellen wij het op prijs als u even laat weten dat u droogijs komt halen. Droogijs kopen is altijd mogelijk tijdens kantooruren.

Belangrijke informatie

Droogijs valt onder gevaarlijke stoffen, bij het vervoer van droogijs dient er dus te worden gewerkt volgens de gevaarlijke stoffen wetgeving. Dit betekent onder andere het toepassen van de juiste labeling op een zending, een koerier of chauffeur dient de juiste opleiding te hebben gedaan en er moet worden voldaan aan de regels, zoals de ADR regels voor over de weg en de IATA regels voor door de lucht.

Droogijs heeft een temperatuur van -79 graden Celsius, het is dus belangrijk om veilig en zorgvuldig om te gaan met droogijs. De belangrijkste punten die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:

  • Droogijs niet met blote handen aanraken, behandel droogijs alleen met thermische handschoenen.
  • Droogijs niet in de bestuurderscabine of in de passagiersruimte vervoeren, maar alleen in een afgesloten laadruimte of kofferruimte vervoeren.
  • Droogijs niet in laag gelegen of slecht geventileerde ruimten opslaan, maar droogijs alleen in ruimten met voldoende ventilatie laag bij de grond opslaan.
  • Droogijs niet in afgesloten verpakkingen opslaan en alleen speciaal voor droogijs ontworpen verpakkingen gebruiken.
  • Droogijs is geen speelgoed, bewaar en behandel droogijs dus buiten het bereik van kinderen.

Bovenstaande punten staan verzameld in één overzichtelijk document. Bekijk hiervoor de veiligheidsinstructies bij het gebruik van droogijs. U kunt dit document bijvoorbeeld gebruiken als naslagwerk voor als u van plan bent om droogijs te kopen en met droogijs gaat werken.