Loading...

COLD CHAIN

De koudeketen is een temperatuur gecontroleerde toeleveringsketen. De ononderbroken koudeketen is een reeks ononderbroken productie-, opslag- en distributieactiviteiten in koude opslag. Evenals aanverwante apparatuur en logistiek, die de kwaliteit binnen het vereiste lage temperatuurbereik kunnen handhaven. Het wordt gebruikt om landbouwproducten, zoals verse producten, vis, diepvriesproducten, chemicaliën en medicijnen, te conserveren en de houdbaarheid ervan uit te breiden.

Tijdens transport en tijdelijke opslag worden dergelijke producten soms gekoelde goederen genoemd. In tegenstelling tot andere goederen, zijn goederen in de koelketen bederfelijk en zullen ze altijd naar het eindgebruik of de eindbestemming worden vervoerd, zelfs als ze tijdelijk in koude opslag worden opgeslagen. Daarom worden ze tijdens de hele logistieke cyclus gewoonlijk "vracht" genoemd.

Vaccins zijn meestal biologisch afgeleid en daarom gevoeliger voor temperatuur en licht dan de meeste gebruikelijke medicijnen. Temperatuur en licht hebben een directe invloed op de stabiliteit en houdbaarheid van vaccins. Over het algemeen behouden vaccins hun kwaliteit alleen wanneer ze in het donker bij 2 tot 8°C worden bewaard. Het handhaven van de juiste bewaarcondities is van cruciaal belang voor de kwaliteit van deze geneesmiddelen. Dit geldt voor de gehele logistieke keten van vaccins, serum en immunoglobulinen, dus transport en opslag bij de fabrikant, groothandel en klant. Dit alles noemen we de koudeketen, of cold chain.

ACTIEVE KOELING

Bij actieve koeling wordt de koude lucht die door de koelmotor wordt gegenereerd de ruimte in geblazen. Het voordeel hiervan is dat de temperatuur van de ruimte eenvoudig kan worden aangepast en kan worden gecontroleerd (zelfs "real time"). Het nadeel van actieve koeling is dat het product zelf niet wordt beschermd. Wanneer het product van de ene schakel in de logistieke keten naar de andere gaat, kan de temperatuur van het product veranderen. Actieve koeling is daarom met naam geschikt voor logistieke ketens met weinig overslagpunten.

PASSIEVE KOELING

Passieve koeling maakt gebruik van geïsoleerde verpakkingen met koelelementen. Hoe beter de verpakking is geïsoleerd, hoe langer het product gekoeld blijft. Afhankelijk van de lengte van het transport en de risico's onderweg, wordt een temperatuurlogger met de goederen meegestuurd zodat de transport temperatuur achteraf kan worden afgelezen en gecontroleerd. In de logistieke keten waar producten van de ene schakel naar de andere schakel worden overgebracht, heeft een passieve koeling als voordeel dat de temperatuur van het product stabieler kan worden gehouden. De afkoeltijd kan echter een beperking zijn.

uploads/2022/04/Medische-Samples-op-droogijs-1110x743.jpg