Loading...

Dozen-met-gevaarlijke-stoffen.jpg

GEVAARLIJKE STOFFEN TRANSPORT

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die risico's kunnen opleveren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Deze stoffen zijn te vinden in producten zoals reinigingsmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Tijdens het werkproces komen ook gevaarlijke stoffen vrij. Voorbeelden zijn lasrook, hout- en kwartsstof en emissies van dieselmotoren. Denk verder ook aan medisch onderzoek van biologische en infectueuze stoffen. Deze logistieke processen zijn aan strikte regels gebonden die wettelijk zijn vastgelegd in o.a. de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), het ADR en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

GEVAARLIJKE STOFFEN KLASSE 1 T/M 9

Deze eisen die wettelijk zijn vastgelegd hebben onder meer betrekking op de onderstaande punten:

• beveiligingsplan
• veiligheidsjaarverslag
• juiste gevaarsetiketten en afmetingen en gewicht
• vervoersdocumenten
• gevarenkaart
• constructie van de verpakking
• gevaarlijke stoffen opleiding of bewustwording
• laden en lossen
• ADR uitrusting
• Aanstellen van een Veiligheidsadviseur ADR

SDX is gespecialiseerd en gecertificeerd in gevaarlijke stoffen transport.