Loading...

Biotechnolgie sector

Biotechnologie is de technologische toepassing van biologische kennis. Voorbeelden variëren van fermentatieprocessen zoals het maken van kaas tot hightech laboratoriumwerk. Het woord is nieuw in 1969. Voorbeelden van biotechnologie zijn dierenveredeling, plantenveredeling en vergisting van biologisch materiaal. Fermentatie maakt gebruik van bacteriën, celculturen of schimmels, zoals gist. Dit geldt voor het brouwen van bier, het bereiden van kaas en yoghurt en het maken van wijn. In tegenstelling tot klassieke biotechnologie wordt moderne biotechnologie gebruikt voor het gebruik van recombinant-DNA-technologie.

Landbouw of landbouw is de gehele economische activiteit waarbij land wordt gebruikt om planten en dieren te produceren ten behoeve van de menselijke voedselvoorziening. Er zijn verschillende definities, tuinbouw en veeteelt worden over het algemeen als landbouw beschouwd, maar bosbouw en visteelt niet. Er worden verschillende landbouwmethoden gebruikt, afhankelijk van de geteelde gewassen of dieren, de beschikbare grondsoort en de mate van welvaart. In armere gebieden gebruiken mensen nog steeds eenvoudig gereedschap en vee, terwijl elders het landbouwwerk grotendeels gemechaniseerd en geautomatiseerd wordt met behulp van grote, technologisch geavanceerde machines. Historisch gezien staat moderne permanente landbouw, die tegenwoordig een grotere bevolking kan voeden, in schril contrast met zelfvoorzienende en minder arbeidsintensieve mobiele landbouw.