Gevaarlijke stoffen vervoer voor verschillende modaliteiten

Gevaarlijke stoffen vervoer is een onmisbare schakel in de productie van onder meer bijtende en giftige stoffen, maar ook het medisch transport van biologische en infectueuze stoffen voor onder andere ziekenhuizen valt onder gevaarlijke stoffen vervoer. Dit logistieke proces is aan strikte regels gebonden die wettelijk zijn vastgelegd in het DGR en WvgS. SDX BV is gecertificeerd om uw gevaarlijke stoffen vervoer te verzorgen over de weg, water of door de lucht.

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in verschillende klassen. Een voorbeeld van een ADR klasse is klasse 6.2 - infectueuze stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan het UN-nummer, zoals UN 1202 dieselolie. Dit nummer met daaraan gekoppeld de stofnaam is wereldwijd hetzelfde, ongeacht welke modaliteit hiervoor wordt gebruikt, zoals transport over de weg of door de lucht. Echter verschillen de eisen die aan het gevaarlijke stoffen vervoer worden gesteld per modaliteit. Deze eisen hebben onder meer betrekking op de onderstaande punten:

Voor de modaliteit wegvervoer is de regelgeving vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR. Bij luchtvracht gelden de eisen van ICOA-TI en IATA. Voor het transport van gevaarlijke stoffen voor verschillende modaliteiten zijn wij gecertificeerd Erkend Agent en geregistreerd in de database van de KMAR.

Enkele mogelijkheden voor gevaarlijke stoffen vervoer

Een paar voorbeelden van gevaarlijke stoffen vervoer staan hieronder weergegeven:

  • Doos met spuitbussen naar Keulen, Duitsland - Express zending volgens het ADR.
  • Infectueus materiaal naar Arnhem, Nederland - ADR gecertificeerde koerier.
  • Vat met corrosieve vloeistoffen naar Seoel, Zuid-Korea - Per luchtvracht volgens IATA.
  • Lithium batterijen van China naar Nederland - Per boot volgens IMDG-code
  • Corona testen binnen Nederland vervoeren - zelfde dag service per Erkend Koerier 

 

 pallet met doos gevaarlijke stoffen voorzien van gevaarsetiketten