Veilige keten luchtvracht

De regelgeving rond de registratie als Erkend Luchtvrachtagent en Bekende Afzender is veranderd vanaf april 2013 en zijn de huidige registraties bij de ACN vervallen. 

De Koninklijke Marechaussee controleert het veiligheidsniveau en personeel.
De voornaamste eisen die aan een bekende afzender worden gesteld zijn:

 • Beveiliging van het bedrijfspand
 • Maatregelen nemen ter voorkoming van manipulatie van identificeerbare luchtvracht
 • Toegangscontrole tot ruimte waar de bekende luchtvracht wordt op- of overgeslagen
 • Aanstellen van een (externe of interne) veiligheidsadviseur (BAL)
 • Aanstellen van controleur
 • Nieuw personeel laten screenen (VOG) en de referenties checken van vorige werkgevers
 • Personeel dat betrokken is met luchtvracht moet worden getraind (BML)

Erkend Luchtvracht Agent

Een bedrijf of instelling kan zelf een status Erkend Agent of Bekende Afzender aanvragen bij de KMAR via de toolkit. Uw luchtvracht krijgt dan sneller toegang tot vliegvelden en vliegtuigen. Ook krijgt uw bedrijf geen extra of aanvullende veiligheidsmaatregelen opgelegd.

SDX BV is Erkend Agent en kan daarom uw zendingen veilig maken en u adviseren bij de beveiliging van uw luchtvrachtzendingen. De onderneming met de volgende gegevens is geregistreerd als erkend agent overeenkomstig [EU].

 • Naam : SDX B.V.
 • Handelsregisternummer: NL/RA/00089-00
 • Straat + nummer: Landzigt 42
 • Adres: De Meern
 • Land: Netherlands
 • Postcode: 3454 PE
 • Geldigheidsdatum: 29/09/2021