Loading...

DUURZAAM ONDERNEMEN

SDX BV is Duurzame leverancier. Duurzame leveranciers zijn een platform voor organisaties die veilig en verantwoord zaken willen doen. We ondersteunen bedrijven, klanten en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.

 

Energiereductie
Duurzaam ondernemen begint bij energiereductie, het belangrijkste dat een organisatie kan doen. Het energieverbruik reduceren betekent minder belasting voor het milieu. SDX is op verschillende manieren actief met het terugdringen van haar energieverbruik. Op de MVO-pagina staat een uitgebreide toelichting over hoe wij energie reduceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook beschikken wij over 22000 kWh aan zonnepanelen om duurzaam stroom op te wekken voor kantoor en geconditioneerde opslag.

Droogijs uit gerecycled CO2-gas
Het droogijs dat SDX gebruikt wordt uitsluitend geproduceerd uit gerecycled CO2-gas. Droogijs is een restproduct uit een chemische bewerking dat beschikt over goede koel- en vries-eigenschappen, zonder dat er een energiebron nodig is. Doorgaans wordt dit product beschouwd als afval, wij gebruiken droogijs echter ter vervanging van energie verbruikende middelen als koelunits en koel- en diepvries auto's.

E-mobiliteit uit zonne energie
De vraagstukken rondom mobiliteit staan de afgelopen jaren steeds hoger op de economische en maatschappelijke agenda. Steden groeien dicht en worden steeds vaker autoluw, de bereikbaarheid staat onder druk en de wens om mobiliteit duurzamer te maken neemt toe. Micromobiliteit, inzet van e-scooters en/of e-bikes, draagt bij aan de oplossing van deze problematiek. Deze voertuigen zijn immers uitstekend in de volle steden flexibel inzetbaar, ze nemen minder plek in en zijn aanzienlijk schoner dan de vervuilende benzine en diesel voertuigen.

100% Klimaatcompensatie op onze vestigingen
Klimaatcompensatie is het compenseren of neutraliseren van de CO2-uitstoot. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van brandstoffen of energie komt er extra CO2 in de lucht. Als logistiek dienstverlener beseffen wij ons dat de CO2-uitstoot aanzienlijk is en het daarom een uitdaging is dit volledig te compenseren, bijvoorbeeld als het gaat om vervoer over de weg en door de lucht. Dit neemt niet weg dat er altijd mogelijkheden zijn om energieverbruik te compenseren, zoals het energieverbruik op onze vestigingen. In De Meern zijn 20 zonnepanelen van 280 Watt-vermogen geïnstalleerd en op de opslaglocatie in IJsselstein 44 zonnepanelen van 250 Watt, met een totale zonne-energie opbrengst van 17.000 kWh per jaar. Door deze investering werken wij op onze vestigingen 100% CO2-neutraal vanaf 2012. Een volgende stap in het verduurzamen van onze organisatie en het tegengaan van klimaatverandering. Begin 2016 is geïnvesteerd in een automatische besparing op verbruik van energie op verlichting en kantoormachines.

Anno 2021 is er geïnvesteerd in nieuwe e-scooters en computersystemen om efficiënter te kunnen werken en meer service te kunnen bieden en de uitstoot van kooldioxide te verminderen.

uploads/2021/04/zonnenpanelen-3840x2560px-1110x740.jpg